Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

U tvrtki AC Marca želimo pratiti osobe u njihovom svakodnevnom životu, unaprijed pripremajući i odgovarajući na njihove potrebe kako bi im poboljšali kvalitetu života našim proizvodima i uslugama. 

Našim se Pravilima o zaštiti privatnosti obvezujemo da ćemo zaštititi osobne podatke naših korisnika. Isto tako, nastojimo uvesti poboljšanja u našem nadzoru, pružajući našim korisnicima bolju zaštitu njihovih osobnih podataka.

U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Europske Unije (u daljnjem tekstu „OUZP”), želimo vas obavijestiti o našim Pravilima o zaštita privatnosti.

Barcelona (Španjolska), 25. svibnja, 2018. Grupa AC Marca, S.L.

Sadržaj

1. Odgovoran subjekt

Osobne podatke nadzire GRUPO AC MARCA, S.L., s identifikacijskim poreznim brojem B-61.711.503 i središnjim uredima na adresi Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španjolska, matično trgovačko društvo poslovne grupacije AC Marca. 

AC Marca se smatra kao GRUPO AC MARCA, S.L. i svako drugo trgovačko društvo koje je izravno ili neizravno pod njegovom upravom.

Prema tome, Pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se na osobne podatke koje prikupljaju društva AC Marca u pogledu njihovih proizvoda i usluga.

2. Primatelji

AC Marca dijeli osobne podatke unutar tvrtke i s trećim stranama kojima je potreban pristup tim podacima, primjerice, posebnim vanjskim pružateljima usluga ili na zahtjev u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza.

3. Osobni podaci koje prikuplja AC Marca

Prikupljanje osobnih podataka provodi se u svrhu pružanja usluga koje nudimo svim našim korisnicima.

Osobni podaci naših korisnika prikupljeni su na dva načina skupljanja podataka:

  1. Podaci koje pruža sam korisnik putem obrazaca: primjerice, podaci za kontakt (ime, prezime, e-mail adresa itd.)
  2. Podaci prikupljeni kroz usluge tvrtke AC Marca: mogu se prikupljati podaci o tome koje se specifične usluge koriste i na koji način se upotrebljavaju.

4. Svrha obrade podataka

Osobni podaci prikupljeni putem naših usluga obrađuju se u svrhu pružanja, održavanja, zaštite i poboljšanja usluga, kao i razvoja novih usluga i osiguranja zaštite našim korisnicima i tvrtkama u okviru AC Marca. 

U skladu s odredbama OUZP-a, zahtjevom za ispunjavanje obrasca kojime se prikupljaju osobni podaci, korisnika će se obavijestiti o primatelju podatka, namjeni za koju se obrađuju podaci i o pravima korisnika na ostvarenje pojedinačnih prava. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati u svrhe koje naznačuju poduzeća AC Marca, uz potpunu i slobodnu privolu korisnika u svakom trenutku.

5. Pohrana osobnih podataka

Osobni podaci ne će se čuvati dulje nego što je to potrebno za namjenu za koju su prikupljeni i za koju se obrađuju, a u svakom trenutku slijedeći načela o ograničenju pohrane podataka ili sve dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje, a uvijek tijekom razdoblja koje nalažu zakonski propisi.

6. Pravni temelj

Pravni temelj za obradu osobnih podataka počiva na izričitoj privoli koju korisnik daje poduzećima u okviru tvrtke AC Marca u legitimne svrhe naznačene u svakom slučaju.

7. Mjere sigurnosti i nadzor pristupa

AC Marca je usvojila sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kojima se jamči za sigurnost i nepovredivost obrade osobnih podataka, kao i mjere za sprječavanje gubitka, izmjene i/ili pristupa neovlaštenim trećim stranama. 

Mrežne stranice AC Marca koriste prihvaćene tehnike za sigurnost podataka poput zaštite (firewall), postupaka za nadzor pristupa i kriptografskih mehanizama, sve u cilju prevencije neovlaštenog pristupa podacima.

U navedene svrhe, korisnik prihvaća da AC Marca prikuplja podatke za postupak provjere autentičnosti.

8. Prava korisnika

Korisnici imaju pravo da ih AC Marca obavijesti o obradi njihovih osobnih podataka. 

Također, korisnici imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak netočnih podataka ili zahtjev za njihovo brisanje, između ostalog, ako ti podaci više nisu potrebni za namjene za koje su izvorno prikupljeni ili obrađeni.

U određenim okolnostima, korisnik može zatražiti ograničenje svojih osobnih podataka i u tom će se slučaju podaci čuvati samo za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, te također korisnik ima pravo prigovora na obradu svojih podataka. U tom slučaju, AC Marca će prekinuti s obradom podataka, osim ako postoji uvjerljivi pravni temelj, ili radi ostvarenja ili obrane pravnih zahtjeva.

Isto tako, korisnici mogu ostvariti svoje pravo na prenosivost podataka, mogu povući svoju privolu u svakom trenutku, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temelji na privoli koju su dali prije povlačenja iste.

Korisnik može ostvarivati sva prethodno spomenuta osobna prava putem poruke e-pošte upućene na dpo@acmarca.com, kojom u zahtjevu navodi sljedeće podatke: Ime i prezime, adresa e-pošte, kojim putem su pruženi osobni podaci.

9. Djeca

AC Marca ne prikuplja osobne podatke o djeci bez odobrenja osobe koja ima roditeljsku skrb nad djetetom. 

U slučaju da su maloljetne osobe pružile svoje osobne podatke putem ove mreže stranice, AC Marca ne smatra se odgovornom, jer su svi obrasci namijenjeni isključivo odraslim osobama.

10. Obveza tvrtke AC Marca

Obvezno je pružanje svih podataka koji su zatraženi na stranici AC Marca, jer to je potrebno za pružanje najboljih mogućih usluga korisniku. U slučaju da se ne pruže navedeni podaci, AC Marca ne jamči da će se sve informacije i pružene usluge u potpunosti moći prilagoditi potrebama korisnika. 

AC Marca ne ograničava prava koja pripadaju korisnicima u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti bez njihove izričite suglasnosti.